Úvod | Úřední deska | Obecní úřad | Fotogalerie |  
 
 

Historické mapy obce Svojkovice

I. vojenské mapování - josefské1764-1768 a 1780-1783 (rektifikace), měřítko 1:28 800. Podkladem se stala Müllerova mapa. Důstojníci vojenské topgrafické služby projížděli krajinu na koni a mapovali metodou "a la vue", česky to zní méně vznešeně - "od oka", tj. pouhým pozorováním v terénu. Jeden důstojník za léto zmapoval až 350 km2.

II. vojenské mapování - Františkovo1836-1852, měřítko 1:28 800. Jeho vzniku předcházela vojenská triangulace, která sloužila jako základ tohoto díla, oproti I. vojenskému mapování můžeme tedy sledovat zvýšenou míru přesnosti. Podkladem byly mapy Stabilního katastru.

III. vojenské mapování - Františko-josefské1876-1878, Jelikož Františkovo mapování již nestačilo požadavkům armády rakouské monarchie na přesné a hlavně aktuální mapy, r. 1868 rakouské ministerstvo války rozhodlo o mapování novém. Jeho podkladem se opět staly katastrální mapy, oproti II. vojenskému mapování je vylepšeno znázornění výškopisu - nejen šrafami, ale také vrstevnicemi a kótami.

Müllerova mapa Moravy z roku 1716 ve vydání z roku 1790Müllerovo mapové dílo v měřítcích větších než 1:200 000 patří k dílům barvitě vypovídajícím o proměnnách české a moravské krajiny na počátku 18. století. Pět desetiletí před prvním vojenským mapováním zachycuje podrobně krajinu Českých zemí s mnoha údaji zeměpisné, hospodářské, názvoslovné a kulturní povahy.

(c) 1st (2nd ) Military Survey, Section No. xy, Austrian State Archive/Military Archive, Vienna
(c) Laboratoř geoinformatiky Univerzita J.E. Purkyně - http://www.geolab.cz
(c) Ministerstvo životního prostředí ČR - http://www.env.cz
(c) Historický ústav AV ČR http://www.hiu.cas.cz


Copyright svojkovice 2014, info@svojkovice.cz