Úvod | Úřední deska | Obecní úřad | Fotogalerie |  
 
 

Obecně závazné vyhlášky

Jednací řád obce Svojkovice

OZV č. 1/2014 kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky obce

OZV č. 2/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

OZV č. 3/2014 o místním poplatku ze psů

OZV č. 4/2014 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů


Evidence právních předpisů

VS obce Svojkovice č. 1/2015 o systému účetnictví

VS obce Svojkovice č. 2/2015 oběh účetnich dokladu svojkovice

VS obce Svojkovice č. 3/2015 odpisy

VS obce Svojkovice č. 4/2018 pokladna

VS obce Svojkovice č. 5/2015 rozpočet

VS obce Svojkovice č. 6/2015 inventarizace

VS obce Svojkovice č. 7/2015 schvalování účetní závěrky

VS obce Svojkovice č. 8/2015 evidence majetku

VS obce Svojkovice č. 9/2015 časové rozlišení

VS obce Svojkovice č. 10/2015 podrozvahové účty

VS obce Svojkovice č. 11/2015 opravné položky

VS obce Svojkovice č. 12/2015 reálná hodnota

 

Copyright svojkovice 2014, info@svojkovice.cz